Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce:  http://cerkiew.org/

Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce: https://pl-pl.facebook.com/cerkiew.net

Kościół Greckokatolicki w Polsce: http://www.idziemy.pl/kosciol/kosciol-greckokatolicki-w-polsce-zarys-dziejow/

Zakon oo. Bazylianów: http://www.bazylianie.pl/

Grekokatolicy.pl: http://www.grekokatolicy.pl/

Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej ?SAREPTA?: http://www.bractwosarepta.pl/