Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami. Społeczność „unicką” w Krakowie, od początku istnienia unii brzeskiej, tworzyli studenci oraz wykładowcy Akademii Krakowskiej, pochodzący z wschodnich terenów wielonarodowej Rzeczpospolitej. Kraków – najważniejszy ośrodek naukowy i wydawniczy w owym czasie, był także miejscem gorących sporów teologicznych i polemik. Wybitnymi przedstawicielami unitów był wychowanek krakowskiej Alma mater ks. bp Hipacy Pociej (1541-1613) i ks. Kasjan Sakowicz (zm. 1647).