Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

W 1998 roku grekokatolicy ponownie uzyskali cerkiew przy ul. Wiślnej, która służy także m.in. studentom z Ukrainy. Obecnie w Krakowie działa Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, założona przez prof. Włodzimierza Mokrego. Fundacja zajmuje się m.in. popularyzowaniem kultury ukraińskiej, wspieraniem pojednania polsko-ukraińskiego, prowadzi także wydawnictwo, księgarnię oraz restaurację. W budynku zajmowanym przez Fundację przy ul. Kanoniczej znajduje się również kaplica pw. św. Borysa i Gleba (pierwszych męczenników Rusi), zaprojektowana przez Jerzego Nowosielskiego.