Grekokatolicyzm

Kościół Greckokatolicki (Ukraiński Kościół Greckokatolicki, Kościół Bizantyjsko-Ukraiński) wywodzi się z tradycji bizantyjskiej. W 1596 roku część biskupów kijowskiej (ortodoksyjnej) metropolii zawarła w Brześciu unię z Kościołem Rzymsko-Katolickim, uznając zwierzchność papieża, ale zachowując m.in. swój własny obrządek, odrębne prawo kanoniczne i hierarchię kościelną. Unia brzeska zapoczątkowała głębokie podziały w kościele wschodnim, jej zwolenników zaczęto określać mianem unitów, a przeciwników dyzunitami.

Bożena Zinkiewicz-Tomanek

Grekokatolik

Biogram

Dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek (ur. 1943) – pracownik naukowy UJ. Ojciec z wykształcenia prawnik przybył do Krakowa ze Lwowa. Urodzona w Krakowie dzieciństwo spędziła w Podgórzu. W 1947 r. po zamknięciu cerkwi przy ul. Wiślnej, uczestniczyła w życiu religijnym przy rz-kat. parafii Redemptorystów. Po „odwilży” do odzyskania świątyni w 1998 r., uczestniczyła w gr-kat. nabożeństwach w kaplicy św. Doroty przy klasztorze Augustianów. Od lat działa w Związku Ukraińców i wspiera greckokatolicką społeczność w Krakowie.