Judaizm

Żydzi zamieszkiwali Kraków już od drugiej połowy XII wieku. Od końca XV wieku ich gmina została przeniesiona do sąsiadującego miasta – Kazimierza, który z końcem XIX wieku przyłączono do Krakowa jako jedną z dzielnic.

Małgorzata Zajda

Judaista

Biogram

Małgorzata Zajda pochodzi z krakowskiej rodziny żydowskiej. Jej ojciec Oskar Kleinberger był znanym adwokatem i dzięki wielkiemu szczęściu udało mu się przeżyć wojnę. Pani Małgorzata opowiada o swojej rodzinie, własnej religijności, zaangażowaniu się w działalność Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie i podejściu do antysemityzmu.