Judaizm

Żydzi zamieszkiwali Kraków już od drugiej połowy XII wieku. Od końca XV wieku ich gmina została przeniesiona do sąsiadującego miasta – Kazimierza, który z końcem XIX wieku przyłączono do Krakowa jako jedną z dzielnic.

Synagoga Tempel

Synagoga Tempel - postępowa, reformowana znajduje się przy ul. Miodowej 24. Została zbudowana w latach 1860 – 1862 według projektu Ignacego Hercoka. Synagoga była kilkakrotnie rozbudowywana. Wewnątrz zdobią ją piękne mauretańskie malowidła, w centrum znajduje się neorenesansowy aron ha- kodesz przypominający ołtarz w chrześcijańskich świątyniach, także nabożeństwa w synagodze postępowej nawiązywały do ceremonii chrześcijańskich. Śpiewy wykonywane były przy akompaniamencie organów, co tydzień wygłaszane były kazania w języku polskim lub niemieckim, m. in. przez słynnego kaznodzieję – Ozjasza Thona. W czasie okupacji niemieckiej synagogę zamieniono na magazyn, częściowo na stajnie. Po wojnie w Templu zaczęto odprawiać nabożeństwa, także dla ortodoksów. Po 1968 r. modlitwy odbywały się już tylko sporadycznie. Obecnie jest to czynna synagoga, w której nieregularnie odprawiane są nabożeństwa, m. in. podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.