Kościół Ormiańskokatolicki

Wierni obrządku ormiańsko-katolickiego raz w miesiącu spotykają się na nabożeństwach w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk, które odprawia ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a raz w roku, w drugiej połowie kwietnia, odbywa się uroczysta msza święta w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika za ofiary XX wiecznych ludobójstw. W 2004 roku przy tym kościele społeczność ormiańska ustawiła chaczkar, wykuty w kamieniu krzyż, upamiętniający Ormian zamordowanych przez Turków w 1915 roku, ofiary stalinowskiego terroru oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Natomiast w krużgankach kościoła przy ul. Karmelickiej wmurowano tablicę ku czci arcybiskupa Izaaka Mikołaja Isakowicza.