Kościół Ormiańskokatolicki

Część Ormian, żyjących na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przyjęła w 1630 roku unię z Kościołem Rzymskokatolickim, zachowując swoją bogatą tradycję i odmienną liturgię, w której posługują się staro ormiańskim językiem grabar. Ormianie z Bliskiego Wschodu natomiast znacznie wcześniej przyjęli unię z Rzymem w Libanie, stąd też do nie dawna występowały dwa odmienne ryty w jednym obrządku (lwowski i libański). Zdecydowana jednak większość Ormian należy do kościoła narodowego czyli Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Unia zawarta we Lwowie w XVII w. przyczyniła się do stopniowej polonizacji Ormian, wielu z nich odgrywało istotną rolę w życiu gospodarczym i kulturalnym kraju. Od XVIII wieku społeczność ta posługiwała się na co dzień wyłącznie językiem polskim.