Kościół Ormiańskokatolicki

Do Krakowa, podobnie jak do innych miast w centralnej i zachodniej Polsce, grupy Ormian napłynęły po zakończeniu II wojny światowej z terenów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, choć wcześniej pojedyncze rodziny np. wojskowych także mieszkały w Krakowie. Ormianie nie mieli własnej świątyni w Krakowie, na początku odprawiali nabożeństwa w kościele św. Idziego. Pod koniec lat 80. rozpoczęła się duża fala emigracji Ormian z Armenii i innych ówczesnych republik radzieckich do Polski, głównie z powodów ekonomicznych. W Krakowie odbył się pierwszy zjazd Ormian z całej Polski, a także powstało Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, które próbuje integrować środowisko „starej” i nowej emigracji, istnieje także szkoła, jedna z nielicznych na terenie kraju, gdzie można się uczyć języka ormiańskiego.