Kościół Ormiańskokatolicki

Rzymskokatolicki kościół św. Mikołaja

Przy kościele św. Mikołaja znajdującym się przy ul. Kopernika 9, 17 kwietnia 2004 r. w 89 rocznicę ludobójstwa Ormian, ks. kard. Franciszek Macharski poświęcił ormiański Krzyż Chaczkar, upamiętniający Ormian pomordowanych w Turcji, jak i na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej. W rocznicę mordu na Ormianach, w 2 połowie kwietnia odprawiana jest tu Msza św. w obrządku ormiańsko-katolickim.

Kościół św. Mikołaja pierwotnie pochodzi z XIII w. (w części prezbiterialnej zachowały się romańskie mury). Był dwukrotnie odbudowywany po pożarach w 1376 i 1528 r. Co najmniej od l pol. XIII w. do 1456 r. kościół należał do benedyktynów z Tyńca. W 1656 r został zniszczony przez Szwedów i następnie wzniesiony niemal od podstaw w latach 1677-82. Jest kościołem barokowym, z gotyckim prezbiterium, orientowanym, 3- nawowym z wielobocznie zamkniętym prezbiterium o fasadzie bezwieżowej. We wnętrzu znajdują się m.in.: ołtarz główny i stalle ozdobione scenami z życia Chrystusa i herbami Uniwersytetu Jagiellońskiego (2 pol. XVIII w.) oraz brązowa chrzcielnica (1536). W nawie północnej znajduje się gotycki ołtarz z Koronacją Matki Bożej (XV w.) i wczesnorenesowy obraz Matka Boża ze św. Wojciechem i Stanisławem (pocz. XVI w.). W latach 1467-1939 kościół był pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został częściowo uszkodzony w roku 1945 i restaurowany w latach 1992-97. Obok kościoła znajduje się kamienna latarnia zmarłych z XIV w., stojąca kiedyś przed szpitalem trędowatych przy kościele Św. Walentego na Kleparzu.