Kościół Ormiańskokatolicki

Rzymskokatolicki kościół Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku

W kościele Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku, przy ul. Bożego Miłosierdzia 1, w pierwszą niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w obrządku ormiańsko-katolickim.

Kościół Bożego Miłosierdzia przy ul. Bożego Miłosierdzia 1 pierwotnie był drewniany. Mur wzniesiono w latach 1626-29. Został odbudowany po zniszczeniach dokonanych w 1655 r. przez Szwedów i konsekrowany w 1665 r. przez bpa Mikołaja Oborskiego. Wybudowany w stylu barokowym., orientowanym, 1- nawowy, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Nakryty jest sklepieniem kolebkowym z lunetami (nawa) i kolebkowym (prezbiterium). Jego fasada jest bezwieżowa, zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. W oknach znajdują się witraże z 1908 z przedstawieniami świętych, zrekonstruowane po II wojnie świat. Ołtarz główny z rzeźbionym krucyfiksem z XVII w. pochodzi z przed 1665. W ołtarzu bocznym po prawej stronie znajduje się obraz Nauczanie Marii z pocz. XIX wieku, a w ołtarzu po lewej stronie obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanej Śnieżną z XVII wieku. Wśród obrazów znajdują się tu m.in. Misericordia Domini (zapewne 1650) a na elewacjach m.in. płyta z postacią rycerza prawdopodobnie z XV w. i tablica upamiętniająca wzniesienie kościoła w 1629 r. Kościół od 1649 r. pozostaje pod zarządem krakowskiej kapituły katedralnej.