Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo. Od tego czasu w Krakowie zaczęli pojawiać się wybitni duszpasterze, stanowiący elitę intelektualną i często także polityczną miasta. Jedną z takich postaci był św. bs Stanisław ze Szczepanowa (1072-1079), którego kult do dziś pozostaje żywy. Błogosławionym został uznany przez Stolicę Apostolską inny biskup krakowski - Wincenty Kadłubek. Uczony mąż, autor "Kroniki Polaków" pełnił rządy pasterskie w latach 1208-1218. Jako pierwszy biskup krakowski wziął udział w soborze powszechnym (laterańskim IV w 1215 roku).