Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Chrzest - jest to włączenie do wspólnoty wierzących i zarazem pierwszy sakrament udzielany człowiekowi. W chrześcijaństwie to także obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, w tym pierworodnego, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo. Jest aktem odrodzenia oraz znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Zazwyczaj wiąże się ze stosownym wpisem do ksiąg parafialnych, który w Polsce jest nieusuwalny, nawet w przypadku odejścia ochrzczonego z Kościoła w późniejszym czasie. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Chrzest ma charakter wspólnotowy i kościelny.

Ks. Andzej Jeleń, Bazylika Mariacka: „Człowiek, który jest chrzczony jest polewany trzy razy wodą świeconą, zostaje nad nim wypowiadana formuła chrzcielna. Staje się wtedy wyznawcą Jezusa Chrystusa, staje się chrześcijaninem, katolikiem. To jest taki pierwszy moment, w którym ten człowiek zostaje do kościoła przyjęty, zostaje mu zmazany grzech pierworodny i rozpoczyna się jego droga jako człowieka wiary. Od początku dziejów kościoła chrzczono ludzi dorosłych. Chrystus powiedział, wezwał apostołów aby szli na cały świat i udzielali chrztu i naturalnie byli to ludzie dojrzali, dorośli. Oni przed przyjęciem chrztu świętego byli nazywani katechumenami. Również dzisiaj się takich dorosłych ludzi chrzci, przygotowuje się ich do chrztu tutaj w naszym mieście Krakowie, m.in. w kościele św. Marka. Natomiast w większości dzisiaj chrzcimy dzieci. Dzieci chrzcimy na podstawie wiary rodziców i chrzestnych. Oni są tymi świadkami, którzy przy chrzcie stają i oni obiecują uroczyście przed całym kościołem, że będą te dzieci wychowywać w wierze, przekażą im informacje o wierze, będą dla nich takimi pierwszymi nauczycielami wiary i pod tym, pod tym warunkiem ksiądz może udzielić sakramentu chrztu świętego małemu dziecku. To jest początek drogi tego człowieka, który się nazywa człowiekiem wierzącym. Teraz przejdziemy do ołtarza bo tam jest kolejny etap tej pięknej drogi chrześcijanina, katolika”.