Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Pierwsza Komunia Święta – uroczystość połączona z mszą świętą w czasie której wierni- przeważnie 9-letnie dzieci (2. klasa szkoły podstawowej), po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Do tego dnia przygotowują się cały rok na lekcjach religii.

Ks. Andzej Jeleń, Bazylika Mariacka: „Na ołtarzu dokonuje się konsekracja czyli przemiana zwykłego chleba i zwykłego wina w najświętsze Ciało i Krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tego który za nas umarł i zmartwychwstał. I tutaj człowiek wiary, ten który narodził się przy chrzcielnicy, aby żył i aby żyła w nim wiara, tym pokarmem się karmi. Przyjmuje najświętsze ciało i krew Pańską przez całe swoje życie aż do momentu, kiedy jak wierzymy spotka się ze swoim Zbawicielem w niebie. Do tej przemiany są używane naczynia liturgiczne. Na tym ołtarzu w czasie sprawowania najświętszej ofiary pojawia się kielich. Kielich to jest naczynie, w którym kapłan miesza najpierw wino z wodą, później konsekruje i słowami konsekracji przemienia w najświętsze ciało i krew, najświętsze postacie Pańskie. Na patenie kładzie chleb, a do puszki- naczynia które jest bardzo podobne do kielicha- są składane małe hostie, które po konsekracji są rozdzielane wiernym jako eucharystia”.