Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Ślub – uroczystość zawarcia małżeństwa, w czasie której dwoje ludzi składa przysięgę małżeńską w obecności świadków oraz zaproszonych gości. Zwyczaje i obrzędy towarzyszące ślubom ulegały zmianom na przestrzeni wieków – były i są różne w różnych kulturach. Współcześnie, w Polsce, ślub może mieć charakter: cywilny- zwany również ślubem cywilnym, udzielany przez Urząd Stanu Cywilnego, przez upoważnionego urzędnika; wyznaniowy – zwany również ślubem kościelnym, mający moc prawną lub też pozbawiony takiego następstwa. W przypadku spełnienia wymagań określonych prawem, ślub kościelny wywiera skutki w sferze prawa cywilnego. Ślubu wyznaniowego udziela duchowny podczas uroczystości religijnej, np. podczas mszy. Ślub może być także zawarty per procura, gdy uczestniczy w nim tylko jedna strona, zaś druga składa deklarację woli zawarcia związku małżeńskiego przez swego przedstawiciela. Przyszli małżonkowie oraz świadkowie składają podpisy na dokumentach ślubnych.

Ks. Andrzej Jeleń, Bazylika Mariacka: „Przy ołtarzu przyjmuje człowiek wiary sakrament małżeństwa. To jest jedyny sakrament, którego nie udziela mu kapłan. Narzeczeni udzielają tego sakramentu nawzajem sobie, kapłan jest urzędowym świadkiem i błogosławi małżeństwo”. Ślub odbywa się przy osobistej obecności stron zawierających małżeństwo – określa się ich jako panna młoda i pan młody lub łącznie jako młoda para lub para młodych. Po ślubie są małżonkami . Ślub stanowi ważne wydarzenie w większości społeczeństw. Panna młoda i pan młody są pytani przez osobę prowadzącą ceremonię, czy pragną zawrzeć małżeństwo – bez obopólnej zgody małżeństwo nie może być zawarte. Oboje muszą spełniać określone kryteria wiekowe, aby ich zgoda była w pełni świadoma. Publiczna forma ślubu pozwala każdemu członkowi społeczności na zgłoszenie sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem istnieją okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa. Widocznym symbolem małżeństwa są dwie obrączki ślubne, wzajemnie zakładane na palec serdeczny prawej dłoni przez małżonków. W niektórych kulturach podobne znaczenie przypisywane jest specjalnemu strojowi lub określonym przedmiotom. Symbolicznym zakończeniem ślubu może być również wzajemny pocałunek pary młodej. Sakramentem jest tylko ślub kościelny".