Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Nowy Rok

1 Stycznia

„Na zakończenie starego roku kościoły krakowskie zapełniały się rzeszą uczestników uroczystego nabożeństwa, co nie ustaje u nas, mimo że jednocześnie tłumy wybierają się na niegodne witanie Nowego Roku pijatyką nocy sylwestrowej.”- „Dzwon Niedzielny” 15:1939, nr2, s.10.