Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Adwent

3 Grudnia

Adwent- rozpoczyna rok kościelny. To okres 4 tygodni (przełom listopada i grudnia), poprzedzających Boże Narodzenie. Ma charakter pokutny. W czasie adwentu codziennie przed świtem odprawia się mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie tzw. roraty. Przetrwał zwyczaj, ze na roraty uczęszcza się z lampionami. „ Nic w tym mieście nie było takie jak gdzie indziej. Pory roku znaczyły się tam obrzędami. Groby, nabożeństwa majowe, Boże Ciało, lajkonik, wianki, pasterka, w ogóle uroczystości odgrywały w życiu Krakowa nieproporcjonalnie dużą rolę.”- T. Boy- Żeleński, „Znaszli ten kraj…”, s.11-12.