Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Niedziela Palmowa

9 Kwietnia

Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej tzw. Czarna. Od tego czasu zasłaniano w kościołach krzyże. Trwało to do Wielkiego Piątku. Zasłona ta była symbolem oddzielenia się grzeszników od Majestatu Bożego, a przegrodą tą były grzechy ludzi, które zgładzić może tylko ofiara Jezusa na krzyżu. W tym dniu święcono palmy, a następnie odbywała się procesja na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczynała Wielki Tydzień. Jeszcze w XVI i XVII wieku w Krakowie popularny był zwyczaj wożenia w Niedzielę Palmową Chrystusa na osiołku- z kościoła św. Wojciecha do kościoła Panny Maryi.Taki orszak szedł przez Rynek, a przed osiołkiem dzieci rzucały kwiaty. Tadeusz Seweryn pisze o podobnym zwyczaju: „…drewnianego osiołka dosiadał organista z kościoła św. Floriana i dał się wieźć przez bramę Floriańską na Rynek, poczym okrążał go wśród śpiewów chłopców i gawiedzi z palmami wielkanocnymi”.