Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Wszystkich Świętych

1 Listopada

1 listopada. W dniu Wszystkich Świętych wierni z wielu parafii wraz ze swoimi duchownymi gromadzili się w Kościele Mariackim, skąd po nieszporach o godz. 15 wyruszała procesja żałobna pod przewodnictwem biskupa na Cmentarz Rakowicki. Tam przy 5 stacjach modlono się za zmarłych kapłanów, rodziców, krewnych i dobrodziejów, za spoczywających na tym cmentarzu wszystkich wiernych zmarłych. Wszystkie cmentarze były tłumnie odwiedzane, modlono się przy grobach krewnych i znajomych. „Dnie Wszystkich Świętych i Zaduszny, w którym odnawiały się tajemne węzły z tymi, którzy na zawsze nas opuścili, mniej zdawały się smutne od zwykłego pogrzebu, gdy wyniesioną z karawanu trumnę witał przy wejściu targany prędko dzwonek cmentarny.” (M. Smolarski, Miasto starych dzwonów…, s.130). W Dzień Zaduszny przed uroczysta Mszą św. odprawiano jutrznię żałobną, natomiast po mszy, podobnie jak dzień wcześniej odbywała się procesja żałobna ze stacjami. Z parafii św. Mikołaja szła procesja na cmentarz Rakowicki, gdzie w kaplicy odprawiano żałobną sumę z kazaniem po czym odbywała się procesja z pokropieniem grobów wodą święconą. Przez cały tydzień odczytywano w kościołach wypominki- wykazy zmarłych, za których się modlono. Wierni modlili się, przystępowali do sakramentów aby uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Kilka dni przed tym świętem na Rynku sprzedawano kwiaty, gałązki świerkowe i wianuszki na groby.