Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Karnawał

6 Stycznia

Okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej nazywamy karnawałem. ( z włoskiego carne vale- mięso żegnaj). Trzy niedziele poprzedzające Popielec nosiły następujące nazwy: starozapustna, mięsopustna i zapustna. Ludzie przepraszali Boga za grzechy karnawału, podczas czterdziestogodzinnych nabożeństw wynagradzających, które zwykle odbywały się w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową ( zwanym też ostatkami). Przez cały dzień był wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji i adoracja, rano odprawiano mszę św., a po południu nieszpory z suplikacjami. Podczas obydwu nabożeństw były głoszone kazania. Był to także czas wesołych ucz, zabaw, pochodów.