Kościół Rzymskokatolicki

Rozwój wyznania rzymsko-katolickiego na terenie Krakowa wiąże się z powstaniem diecezji krakowskiej. Powstała ona na mocy decyzji zapadłych podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym "Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo.

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez papieża bądź Episkopat Polski.

2017

Trzech Króli

6 Stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego - tzw. święto Trzech Króli - 6 stycznia. W święto Trzech Króli przed krakowskimi kościołami sprzedawano w czerwonych pudełeczkach kredę, mirrę (żywica świerkowa z mrowiska) i kadzidło - czyli kawałki bursztynu oraz złoto malarskie. W kościołach święcono przyniesione przez wiernych: kadzidło, złoto i mirrę, które miały przypominać dary przyniesione małemu Jezusowi przez trzech mędrców. Święcono też kredę, którą po powrocie do domów wypisywano na drzwiach pierwsze litery ich imion (K+M+B) wraz z liczą rozpoczynającego się roku, co było znakiem błogosławieństwa. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: K+M+B oraz datę bieżącego roku. Zwyczaj ten, znany również w czasach obecnych, jest błędną interpretacją łacińskiej inskrypcji C†M†B Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Legenda o "trzech królach" pojawiła się w średniowieczu, stąd przyjęło się błędne odczytywanie tych liter jako imion Mędrców. Dzień ten był również zakończeniem okresu Godów, który rozpoczyna się w pierwszym dniu Święta Bożego Narodzenia, a początkiem karnawału.