O projekcie

Opowiedz mi miasto to projekt, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego podstawowym celem jest edukacja medialna i obywatelska, dotycząca najnowszej historii Krakowa, obecnej w opowieściach mieszkańców miasta. Przez klika miesięcy z najstarszymi krakowianami, oraz duszpasterzami sześciu najstarszych krakowskich religii rozmawiali pracownicy MHK. Rozmowy dotyczyły wspomnień, związanych z kulturą, sposobami świętowania i wyznawaną religią. Pytaliśmy także o formy religijności  – te, które przetrwały, lub zanikły. W projekcie udział wzięli  krakowianie wyznania rzymskokatolickiego, mojżeszowego, ewangelicy, prawosławni, unici, Ormianie oraz ich duszpasterze.

Przeszłość, opowiedziana ustami świadków historii, pozwoliła nam zrozumieć w jak bogatym w historie, opowieści, tradycje mieście mieszkamy, jak wspaniali ludzie żyją obok nas. – mówi Maria Wąchała-Skindzier, kierownik projektu.

Zaglądając na stronę będziemy mieć szansę spotkania krakowian rożnych wyznań, dzięki czemu w szerszy sposób będziemy patrzeć na dzieje naszego miasta. Jako muzealnicy chcieliśmy upamiętniać nie tylko materialne, ale także niematerialne dziedzictwo Krakowa .

Oprócz zarejestrowanych wspomnień świadków historii, powstały także rejestracje, poświęcone każdemu wiodącemu krakowskiemu wyznaniu. Zostały zrealizowane z udziałem duszpasterzy, w zabytkowych wnętrzach świątyń. Dodatkowo materiał został zilustrowany rejestracjami z nabożeństw. Dzięki temu możemy nie tylko dowiedzieć się o różnicach, podobieństwach, lecz także je zobaczyć.

Zgromadzony materiał znajdą Państwo na tej na stornie internetowej, wzbogaconej o treść merytoryczną, ikonografię, źródła pisane. Dzięki temu w nowoczesny i przyjemny sposób będzie można nauczyć się wiele o tym, jacy jesteśmy, my Krakowianie, jaka jest nasza przeszłość, jak barwne mamy tradycje, w jak rożny sposób świętujemy.

Ponieważ podstawowym celem projektu jest edukacja obywatelska i medialna, szczególnie zwrócona ku pokoleniu 2.0, toteż strona internetowa zawiera szereg gier multimedialnych, (puzzle, kolorowanki, quziów )do samodzielnego rozwiązania w oparciu o zawartość strony www.

Wiele działo się będzie także w przestrzeni miasta. Na jesień zaplanowane zostały dwie gry terenowe.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego