Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Oficjalna strona Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: http://www.orthodox.pl/

Prawosławny Serwis Internetowy: http://www.cerkiew.pl/

Kościoły prawosławne: http://www.ekumenizm.pl/links.php?category=KO%A6CIO%A3Y+PRAWOS%A3AWNE

Kościół prawosławny w Polsce: http://dzieje.pl/aktualnosci/kosciol-prawoslawny-w-polsce

Kościół prawosławny w Polsce: http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4411