Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Prawosławni wierni mimo kilkuwiekowej obecności w Krakowie aż do XX stulecia nie posiadali w mieście własnej cerkwi. Pod koniec XVIII i w XIX wieku wyznawcy Kościoła ortodoksyjnego uczęszczali na nabożeństwa do cerkwi greckokatolickiej. Choć na innych terenach dochodziło do konfliktów między zwolennikami obydwu kościołów wschodnich, w Krakowie obie wspólnoty żyły w dobrych relacjach, w dużej mierze wywodziły się one ze środowiska akademickiego. Osobna, prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego. W okresie międzywojennym prawosławni na stałe mieszkający w Krakowie stanowili zaledwie kilkudziesięcioosobową grupę, ale do tutejszej parafii należeli także wojskowi z miejscowego garnizonu (ok. 3 tys. osób), ich rodziny, studenci, Łemkowie, kolejarze z Kresów, pracujący w krakowskiej Dyrekcji Kolei oraz uciekinierzy z bolszewickiej Rosji. Po II wojnie światowej w Krakowie znalazła się grupa uchodźców z terenów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.