Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Obecnie, choć niezbyt liczna, społeczność prawosławna w Krakowie, podobnie jak dawniej, stanowi barwną i interesującą mieszankę kulturową, w jej skład wchodzą zarówno potomkowie rodzin od pokoleń mieszkających pod Wawelem, studenci, głównie z Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz osoby pracujące w Krakowie, pochodzące ze wszystkich krajów, w których wyznaje się prawosławie.Parafia należy obecnie do diecezji łódzko-poznańskiej, działa przy niej szkoła, w której uczy się ok. 40 dzieci. Przy cerkwi prowadzona jest także katecheza dla dorosłych oraz kursy pisania ikon. Od kilku lat działa także Bractwo Młodzieży Prawosławnej.