Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Chrzest to ponowne narodziny i obmycie z grzechów. Dokonuje się go przez trzykrotne zanurzenie w wodzie i wygłoszenie formuły: ,,Chrzci Cię sługa Boży (imię) w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha”. Obecnie w niektórych Kościołach sprawuje się ten sakrament przez polewanie. Następnie ochrzczony otrzymuje białą szatę - znak czystości - oraz krzyżyk. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan, jednak w sytuacji zagrożenia życia chrztu może udzielić każdy prawosławny. W prawosławiu bezpośrednio po sakramencie chrztu z reguły udzielany jest sakrament bierzmowania i odbywa się to w niedzielę, w trakcie liturgii.