Prawosławie

Prawosławna parafia w Krakowie została założona w 1923 roku. W następnym roku powstał Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zrywając zależność hierarchii kościelnej od metropolity moskiewskiego.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

Prawosławna placówka duszpasterska w Krakowie powstała w 1918 roku jako cerkiew garnizonowa Wojska Polskiego. Pierwszą lokalizacją cerkwi była obok koszar, w dawnej ujeżdżalni koni przy ul. Lubicz. Następnie została ona przeniesiona do koszar przy placu Na Groblach. Tutaj, ustawiono XIX-wieczny ikonostas ze zlikwidowanej cerkwi w Miechowie, który został przeniesiony do nowego miejsca – świątyni przy ul. Szpitalnej 24.

Podczas II wojny światowej pomieszczenia wojskowe przy placu Na Groblach zostały zajęte przez Niemców i prawosławni musieli je opuścić. W 1940 r., po negocjacjach z władzami okupacyjnymi, otrzymali budynek – kamienicę Jordanowską przy ul. Szpitalnej 24. Mieściła się tam wówczas stolarnia, a przed wojną był to żydowski dom modlitwy Ahawata Raima. Wnętrze budynku zostało więc przystosowane do wymogów i zwyczajów obrządku wschodniego, i do dziś pełni funkcję parafii prawosławnej.

Do krakowskiej cerkwi wchodzi się bezpośrednio ze schodów wielkiego holu. Jest to obszerna sala na pierwszym piętrze stanowiąca nawę główną – miejsce przebywania wiernych. Na szczególną uwagę zasługuje ikonostas oraz ikony dzieła Jerzego Nowosielskiego. Dużą czcią darzona jest przez krakowskich prawosławnych kopia ikony św. Pantelejmona.