Protestantyzm

W 1545 i w 1547 r. miały już miejsce publiczne kazania luterańskie w kilku kościołach Krakowa. Od 1552 r. ks. Grzegorz Paweł z Brzezin odprawiał sporadycznie publiczne nabożeństwa domowe pod Krakowem (w Woli Justowskiej i Chełmie) dla krakowskich ewangelików. Natomiast 17 sierpnia 1557 r. ks. Grzegorz Paweł- mianowany przez synod stałym duszpasterzem zboru krakowskiego, przeprowadził pierwsze publiczne nabożeństwo w Krakowie. To zdarzenie uznaje się za początek pierwszego zboru krakowskiego.

Przełom wieków XIX i XX przyniósł wzrost tolerancji religijnej. W 1858r. pojawili się na ziemiach polskich baptyści a 30 lat później adwentyści dnia siódmego. Około 1911r. adwentyści pojawili się w Krakowie, a w 1920 r. powstał tu pierwszy zbór adwentystyczny. W latach trzydziestych XX wieku powstał I zbór baptystyczny. W tym samym czasie powstał zbór Wolnych Chrześcijan , a w 1946r. powstał zielonoświątkowy zbór "Betlejem", który wchodził w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego do 1987 roku, kiedy to wszedł w skład Kościoła Zielonoświątkowego. W latach 80. XX wieku nastąpił wielki rozwój zborów zielonoświątkowych. Rozwój przeżywają także krakowskie społeczności baptystyczne- w styczniu 2009r. powstała placówka w Nowej Hucie. Po latach starań i prac konserwatorskich w 1993r. zostaje otwarty historyczny cmentarz w Łuczanowicach. W tym samym roku w Światowym Dniu Modlitw o Pokój przed kościołem postawiono Słup Pokoju- symboliczny Pomnik Pokoju. Patronuje temu The World Peace Prayer Society z Japonii- organizacja mająca status Organizacji Nierządowej, afiliowanej przy ONZ. Liczba członków parafii krakowskiej wynosi obecnie prawie 500 osób, w tym kilka rodzin z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Obecnie w Krakowie znajduje się 13 zborów protestanckich.