Protestantyzm

W 1545 i w 1547 r. miały już miejsce publiczne kazania luterańskie w kilku kościołach Krakowa. Od 1552 r. ks. Grzegorz Paweł z Brzezin odprawiał sporadycznie publiczne nabożeństwa domowe pod Krakowem (w Woli Justowskiej i Chełmie) dla krakowskich ewangelików. Natomiast 17 sierpnia 1557 r. ks. Grzegorz Paweł- mianowany przez synod stałym duszpasterzem zboru krakowskiego, przeprowadził pierwsze publiczne nabożeństwo w Krakowie. To zdarzenie uznaje się za początek pierwszego zboru krakowskiego.

W tym okresie, w Krakowie nabożeństwa ewangelickie były odprawiane bardzo rzadko- zwykle w prywatnych domach lub w wynajętym kościele św. Scholastyki. W latach 1790- 1816 miejscem nabożeństw krakowskich ewangelików był drewniany kościół w Podgórzu. Dopiero w 1816 r. luteranie krakowscy otrzymali na własność budynek kościelny przy ulicy Grodzkiej 54 - należący poprzednio do klarysek- kościół pw. św. Marcina.