Protestantyzm

W 1545 i w 1547 r. miały już miejsce publiczne kazania luterańskie w kilku kościołach Krakowa. Od 1552 r. ks. Grzegorz Paweł z Brzezin odprawiał sporadycznie publiczne nabożeństwa domowe pod Krakowem (w Woli Justowskiej i Chełmie) dla krakowskich ewangelików. Natomiast 17 sierpnia 1557 r. ks. Grzegorz Paweł- mianowany przez synod stałym duszpasterzem zboru krakowskiego, przeprowadził pierwsze publiczne nabożeństwo w Krakowie. To zdarzenie uznaje się za początek pierwszego zboru krakowskiego.

Lidia Nowak

Protestant, Ewangelik, Luteranin

Biogram

Lidia Nowak - krakowianka, ewangeliczka. Przekazała nam wspomnienia na temat życia religijnego rodziny oraz o konfirmacji w 1958 roku. Wspominała ciepło Pastora i Pastorową, którzy ją do konfirmacji przygotowali.