Protestantyzm

W 1545 i w 1547 r. miały już miejsce publiczne kazania luterańskie w kilku kościołach Krakowa. Od 1552 r. ks. Grzegorz Paweł z Brzezin odprawiał sporadycznie publiczne nabożeństwa domowe pod Krakowem (w Woli Justowskiej i Chełmie) dla krakowskich ewangelików. Natomiast 17 sierpnia 1557 r. ks. Grzegorz Paweł- mianowany przez synod stałym duszpasterzem zboru krakowskiego, przeprowadził pierwsze publiczne nabożeństwo w Krakowie. To zdarzenie uznaje się za początek pierwszego zboru krakowskiego.

Zofia Zybdańska-Pulit

Protestant, Ewangelik, Luteranin

Biogram

Zofia Zybdańska-Pulit – krakowianka, ewangeliczka. Opowiadała o przygotowaniach do konfirmacji oraz życiu religijnym rodziny. O tym, że w domu ważną częścią dnia świątecznego była lektura Pisma Świętego w gronie rodzinnym oraz o posiadaniu księgi cytatów z ewangelii na każdy dzień.