Protestantyzm

W 1545 i w 1547 r. miały już miejsce publiczne kazania luterańskie w kilku kościołach Krakowa. Od 1552 r. ks. Grzegorz Paweł z Brzezin odprawiał sporadycznie publiczne nabożeństwa domowe pod Krakowem (w Woli Justowskiej i Chełmie) dla krakowskich ewangelików. Natomiast 17 sierpnia 1557 r. ks. Grzegorz Paweł- mianowany przez synod stałym duszpasterzem zboru krakowskiego, przeprowadził pierwsze publiczne nabożeństwo w Krakowie. To zdarzenie uznaje się za początek pierwszego zboru krakowskiego.

Początki protestantyzmu w Krakowie sięgają już XVI w- samych początków reformacji. Wielu studentów Akademii Krakowskiej wyjeżdżało wtedy za granicę, żeby poznać nauki Marcina Lutra. Luteranizm zjednywał sobie coraz większe grono zwolenników, pomimo edyktów króla Zygmunta I Starego, które zakazywały sprowadzania do Polski i czytania dzieł Lutra. W latach dwudziestych XVI wieku miały miejsce pierwsze publiczne wystąpienia katolickich duchownych i uczonych- przekazujących reformacyjne zwiastowanie. Wśród nich byli m.in. Jakub z Iłży (kaznodzieja z kościoła św. Szczepana 1528-1535), Jan Łasko, Justus Decjusz, Jan Boner, czy w późniejszym czasie Franciszek Lismani i Leonard Słonczewski (na Wawelu). Zbierali oni wokół siebie koła dyskusyjne, z których wyszło później wielu znaczących ewangelików. Niestety miały miejsce także prześladowania i publiczne oskarżenia (np. w 1525r.- Jan Hanus Prus i Baltazar), które jednak nie zahamowały całkiem rozwoju ruchu reformatorskiego w Krakowie.

2017

Czas pasyjny

1 Marca

Czas pasyjny - rozpoczyna się on w Środę Popielcową, która nazywana jest przez luteran Dniem Pokuty i Modlitwy. Czas Pasyjny to odpowiednik katolickiego Wielkiego Postu. Trwa czterdzieści dni i jest dla luteran czasem wewnętrznego wyciszenia, namysłu, odsunięcia od siebie spraw absorbujących nas na co dzień. W tym okresie nie organizuje się rodzinnych uroczystości, chrztów, czy ślubów. Luteranie częściej niż zwykle przychodzą na niedzielne nabożeństwa, biorą też udział w nabożeństwach pasyjnych (w dni powszednie). Luteranie w tym czasie nie praktykują postu, choć zdarza się, że niektórzy wierni rezygnują z palenia papierosów, czy picia kawy. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze trafiają do tzw. skarbonek diakonii, które są ustawiane w luterańskich parafiach. Diakonia jest to odpowiednik katolickiej Caritas. Pieniądze te przeznaczane są na cele charytatywne.