Irena Wolczak

Biogram

Irena Wolczak ? krakowianka, wychowana na Zwierzyńcu. Lata okupacji hitlerowskiej spędziła w Podgórzu. Artystka, pedagog. Przez lata mieszkała w Wiedniu, by powrócić do rodzinnego Krakowa. Podzieliła się z nami wspomnieniami świąt okresu dzieciństwa, przed II wojną światową oraz w czasie jej trwania. Opowiadała o obyczajach świątecznych rodzinnego domu. Przywróciła wspomnieniami dawny Emaus, Śmigus Dyngus, czy gwiazdkę. Opowiadała o nauce religii, pierwszej komunii świętej, podczas II wojny światowej i ślubie siostry w Kaplicy Zygmuntowskiej w okresie powojennym.