Lidia Nowak

Biogram

Lidia Nowak - krakowianka, ewangeliczka. Przekazała nam wspomnienia na temat życia religijnego rodziny oraz o konfirmacji w 1958 roku. Wspominała ciepło Pastora i Pastorową, którzy ją do konfirmacji przygotowali.