Tadeusz Jakubowicz

Biogram

Tadeusz Jakubowicz urodził się w 1939 r. w Krakowie w rodzinie Żydowskiej. W 1942 r, gdy miał 3 lata, został wraz z matką został przesiedlony do krakowskiego getta. Po jego likwidacji znalazł się w niemieckim obozie pracy przymusowej w Płaszowie (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau), gdzie więziony też był jego ojciec. Kilka miesięcy później wszystkim trojgu udało się uciec i do końca wojny ukrywali się w rejonie Dobczyc w zagrodach okolicznej ludności. Z jego licznej wielopokoleniowej rodziny (oboje rodzice mieli po 7 siedmioro rodzeństwa) Holokaust przetrwało jedynie razem z nim 9 osób. Po wojnie wrócił do Krakowa, a następnie na krótko przeniósł się do Katowic, gdzie ukończył Państwową Wyższą Szkolę Muzyczną w Katowicach. Od 1997 roku jest przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Opowiada o swoim dzieciństwie podczas okupacji, o wielkiej życzliwości w tym tragicznym okresie ludności polskiej, dzięki której mógł przeżyć. Dzieli się swoimi refleksjami na temat religii i kluczowych założeniach judaizmu. Opisuje dzisiejszą działalność gminy żydowskiej w Krakowie oraz jej doskonałe relacje z hierarchami krakowskiego kościoła katolickiego. Mówi również o sentymencie jaki czuje do atmosfery krakowskiego Kazimierza i przywiązaniu do tradycji żydowskich. Niezmiernie ciekawe jest jego krótkie oprowadzenie po synagodze Kupa.