Włodzimierz Wolny

Biogram

Włodzimierz Wolny – ur. 03.08.1921 w Krakowie, katolik. Od 1942 roku do dziś mieszka przy ul. Przekątnej w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej wstąpił do Armii Krajowej (AK), został łącznikiem i przenosił meldunki w okolice Starego Sącza. Po zakończeniu II wojny światowej w obawie przed stalinowskimi represjami nie ujawnił swojej działalności wojskowej. Założył Związek Harcerstwa Polskiego w Woli Duchackiej. W 1950 roku zaczął pracować jako kierownik zespołu elektromontażowego w Nowej Hucie Od 1965 do 1980 roku był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 oraz w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie. Obecnie na emeryturze, czynnie angażuje się w pracę społeczną – pełni funkcję Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Małopolska. Włodzimierz Wolny jest współautorem i budowniczym Krzyża Katyńskiego w Woli Duchackiej oraz Pomnika Ofiar Wojny 1939–1945 roku. W zebranych relacjach opowiada o świętach czasu dzieciństwa przed II wojną światową, pierwszej komunii świętej, o swoim ślubie w 1942 roku, przeżyciach związanych ze świętami narodowymi.