Zofia Radzikowska (Melcer)

Biogram

Zofia Radzikowska (Melcer) urodziła się w 1935 r. w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Przed wojną mieszkała z rodzicami przy ul. Krupniczej 22. Ojciec, Icchak, był kuśnierzem i miał pracownię futer przy ul. Grodzkiej. W chwili wybuchu wojny miała niecałe 4 lata. Gdy utworzono getto w Krakowie, mama Zofii, Sara, w porozumieniu z mężem postanowiła wyrobić sobie i córce fałszywe dokumenty na polskie nazwisko Litewka. Obie odtąd ukrywały swoją tożsamość, mieszkając w Krakowie i jego okolicach. Ojciec przebywał w getcie, skąd przeniesiono go do obozu pracy przymusowej w Płaszowie (Zwangsarbeitslager Plaszow). Stamtąd wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zamordowany. W swej relacji Pani Zofia opowiada swoim dzieciństwie, szkole hebrajskiej do której uczęszczała po zakończeniu okupacji niemieckiej, o swoim powrocie do religii żydowskiej i świętowaniu.