Opowiedz mi miasto

Kontakt

Dział Folkloru i Tradycji Krakowa
kierownik
kustosz dr Andrzej Iwo Szoka
asystent
adiunkt mgr Izabela Okręglicka
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 428 00 41 ww. 16
e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl

Dział opiekuje się dawnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi Krakowa, głównie
organizacją obchodu Lajkonika, oraz przygotowuje coroczne Konkursy Szopek
Krakowskich. Sprawuje również pieczę nad bogatą kolekcją szopek krakowskich.