Opowiedz mi miasto

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Dokumentacja oraz animacja wybranych zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu Krakowa

 • Opis:

  W ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeprowadzono dokumentację zjawisk pochodu Lajkonika i krakowskiej koronki klockowej w postaci wywiadów etnograficznych. Badaczki  przeprowadzili indywidualne wywiady etnograficzne z depozytariuszami tradycji pochodu Lajkonika i krakowskiej koronki klockowej wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wywiady te zostały zarejestrowane, a następnie przeprowadzono transkrypcję zarejestrowanych wywiadów, co pozwoliło w dalszej kolejności na opracowanie materiałów potrzebnych do wydania folderu przedstawiającego krakowskie koronczarki pt. „Portrety krakowskich koronczarek” oraz opracowania materiałów, które zostały umieszczone na stronie https://opowiedzmimiasto.mhk.pl/osoby/.

  Opracowano biogramy następujących osób:
  • krakowskie koronczarki (Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Małgorzata Grochola, Krystyna Zacharias, Beata Jarema, Jadwiga
  Węgorek, Władysława Kadula, Stanisława Kuczyńska, Anna Wantuch, Anna Krzanik, Agnieszka Kozłowska);
  • depozytariusze pochodu Lajkonika (Wojciech Leleń, Piotr Marcinkowski, Mateusz Glonek Mariusz Glonek).

  Wywiady z depozytariuszami obu tradycji przeprowadziły dr Alicja Soćko-Mucha oraz Adrianna Beczek.

 • Koordynator lub osoba do kontaktu: dr Andrzej Szoka
 • Instytucja realizująca: Muzeum Krakowa
 • Adres e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl
 • Telefon: 12 422-52-58, ww. 16
 • Termin rozpoczęcia: 01-03-2020
 • Termin zakończenia: 31-12-2020
 • Bibliografia: Array
 • Powiązania: Jadwiga Węgorek   Anna Krzanik   Anna Wantuch   Beata Jarema   Justyna Łukaszewska-Haberkowa   Krystyna Zacharias   Małgorzata Grochola   Stanisława Kuczyńska   Władysława Kadula   Mariusz Glonek   Mateusz Glonek   Piotr Marcinkowski   Wojciech Leleń   Agnieszka Kozłowska