Opowiedz mi miasto

Kontakt

Centrum Interpretacji  Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa
kierownik:
kustosz dr Andrzej Iwo Szoka

zespół:
adiunkt dr Karina Janik
kustosz mgr Izabela Okręglicka
adiunkt mgr Monika Widzicka

ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 422-52-58, ww. 16
e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa jest kontynuacją Działu Folkloru i Tradycji Muzeum Krakowa, którego dotychczasowy zakres wymagał rozszerzenia, ale przede wszystkim nowego spojrzenia na zjawiska i społeczności funkcjonujące w przestrzeni Krakowa. Centrum opiera się na definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego zapisanej w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa kontynuuje działania w zakresie organizacji dorocznego pochodu Lajkonika i Konkursu Szopek Krakowskich oraz sprawuje opieka nad wyjątkową kolekcją szopek. Nowe możliwości działalności stwarza natomiast przestrzeń Domu pod Krzyżem, nad którym Centrum sprawuje opiekę. W założenia ma to być miejsce rzeczywistej interpretacji niematerialnego dziedzictwa, gdzie budowane będą relacje ze społecznością depozytariuszy różnych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zakłada się, że pomieszczenia Domu pod Krzyżem okresowo będą oddawane do dyspozycji krakowskim społecznościom krakowskim, aby tutaj właśnie twórczo przetwarzały we współpracy z Muzeum Krakowa posiadane przez siebie dziedzictwo