Opowiedz mi miasto

Stara Synagoga

Dane

 • Nazwa:

  Stara Synagoga

 • Religia lub wyznanie:

  Judaizm

 • Istniejące / nieistniejące:

  istniejące

 • Dostępne / niedostępne:

  Dostępne

 • Telefon:

 • Adres e-mail:

 • Dzielnica:

  1

 • Adres:

  ul. Szeroka 24

Stara Synagoga, znajduje się przy ul. Szerokiej 24, jest najstarszą zachowaną bożnicą w Polsce, pochodzi z początku XV wieku. Po pożarze Kazimierza w XVI wieku została odbudowana przez włoskiego budowniczego M. Gucciego, w stylu renesansowym. W XVI i XVII wieku synagoga była rozbudowywana o modlitewnie dla kobiet, przedsionek i dom zarządu Gminy. Na pocz. XX wieku została przebudowana w neorenesansowym kształcie przez Z. Hendla. W okresie II wojny światowej Niemcy ograbili ją i przejęli na magazyn. Po wojnie synagogę odrestaurowano, a w 1959 r. utworzono w niej oddział Dziejów i Kultury Żydów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.