Opowiedz mi miasto

Synagoga Izaaka

Dane

 • Nazwa:

  Synagoga Izaaka

 • Religia lub wyznanie:

  Judaizm

 • Istniejące / nieistniejące:

  istniejące

 • Dostępne / niedostępne:

  Dostępne

 • Telefon:

 • Adres e-mail:

 • Dzielnica:

  1

 • Adres:

  ul. Kupa 18

Synagoga Izaaka (Ajzyka), znajduje się przy ul. Kupa 18. Została ufundowana przez Izaaka Jakubowicza, kupca i przewodniczącego kahału, w pierwszej połowie XVII wieku. W okresie najazdu szwedzkiego synagogę zdewastowano,  w czasie zarazy w 1679 r. opiekunowie bożnicy zabrali ze sobą pozostałe cenne przedmioty i uciekli do Opatowa. W okresie okupacji synagoga znowu została ograbiona i zniszczona. Po wojnie planowano przemianować ją na kościół, jednak ostatecznie weszła w posiadanie  Związku Polskich Artystów Plastyków i urządzono w niej pracownie rzeźbiarskie. Od 1989 r. ponownie zarządza nią Żydowska Gmina Wyznaniowa, można tam obejrzeć wystawę i filmy poświęcone historii Żydów krakowskich. Od 2007 roku dzierżawiona jest grupie chasydzkiej Chabad-Lubawicz, która ponownie przystosowała synagogę do celów kultowych.

Wideo