Opowiedz mi miasto

Kościół greckokatolicki

Dane

  • Nazwa:

    Kościół greckokatolicki

Zbiór Kościołów katolickich tradycji wschodniej, nazywany także Kościołem unickim. W Polsce dominują wierni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (około 55 tys. osób). Kościół greckokatolicki w Polsce wyodrębnił się na mocy unii brzeskiej z 1596 r. Część prawosławnych duchownych uznała wyższość Stolicy Apostolskiej, pozostając równocześnie przy bizantyjskim rycie liturgicznym.

W 1996 r. papież Jan Paweł II przeorganizował struktury kościelne na terenie Polski, tworząc Metropolię przemysko-warszawską, dzielącą się na dwie podrzędne jednostki: Archieparchię przemysko-warszawską oraz Eparchię wrocławsko-gdańską (w skład której wchodzi też Kraków). Od 1991 r. Kościół wydaje w Polsce pismo „Błahowist”.

O dziejach Kościoła greckokatolickiego w Krakowie opowiada ks. proboszcz Piotr Pawliszcze.

Wideo