Opowiedz mi miasto

Kościół Ormiańskokatolicki

Dane

  • Nazwa:

    Kościół Ormiańskokatolicki

Część Ormian, żyjących na terenie dawnej Rzeczpospolite,  przyjęła w 1630 roku we Lwowie unię z Kościołem Rzymskokatolickim, zachowując  swoją bogatą tradycję i odmienną liturgię, w której do dziś posługują się staro  ormiańskim językiem grabar. Natomiast Ormianie z Bliskiego Wschodu przyjęli unię z Rzymem w Libanie, stąd w jednym obrządku istniały dwa ryty: lwowski i libański.

Wideo