Opowiedz mi miasto

Prawosławie

Dane

  • Nazwa:

    Prawosławie

Prawosławie, jedno ze wschodnich wyznań chrześcijańskich, podlegające zwierzchnictwu Patriarchy Konstantynopola. Jego symbolem jest ośmioramienny krzyż, będący połączeniem krzyża greckiego, łacińskiego i Św. Andrzeja. Słowo „prawosławie” jest tłumaczeniem greckiego ὀρθόδοξος (orthodoxía) i oznacza „prawidłową wiarę”.

Podział na Kościół wschodni i zachodni utrwalił się po Wielkiej schizmie w 1054 r., kiedy to odrzucono prymat biskupa Rzymu, choć jego początki sięgają czasów Imperium Rzymskiego i cesarza Teodozjusza I Wielkiego ( IV w).

O współpracy krakowskiej Cerkwi prawosławnej z innymi wyznaniami opowiada proboszcz ks. Jarosław Antosiuk.

Powiązania (1)

Wideo