Opowiedz mi miasto

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie

Dane

 • Nazwa:

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie

 • Religia lub wyznanie:

  Kościół greckokatolicki

 • Istniejące / nieistniejące:

  istniejące

 • Dostępne / niedostępne:

  Dostępne

 • Telefon:

 • Adres e-mail:

 • Dzielnica:

  1

 • Adres:

  ul. Wiślna 11

Zabytkowa świątynia greckokatolicka, mieszcząca się przy ul. Wiślnej 11. Została wzniesiona w 1. połowie XVII wieku jako kościół Św. Norberta, przeznaczony dla zakonu sióstr Norbertanek. Na początku XIX wieku władze austriackie zarządziły kasację dóbr klasztornych, wtedy to kościół został przekazany parafii greckokatolickiej. Pod koniec XIX wieku, dzięki staraniom proboszcza oraz wspólnoty wiernych, wzniesiono murowany ikonostas zaprojektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego i Jana Matejkę. W latach ’40 w cerkwi odbył się ślub Stepana Bandery z Jarosławą Opariwską. Wkrótce później władze komunistyczne zlikwidowały świątynię, a rozebrany ikonostas został umieszczony w archiwach Muzeum Jana Matejki. Budynek przeszedł w ręce ojców Saletynów. W 1998 r. cerkiew ponownie została przekazana parafii greckokatolickiej, a w 2004 roku zakończono prace rekonstrukcyjne ikonostasu i poświęcono go.

Wideo