Opowiedz mi miasto

Instytucje

 • Jewish Community Centre

  Jewish Community Centre (JCC), Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, otwarta w 2008 r. instytucja edukacyjno-kulturalna, której dyrektorem jest Jonathan Ornstein. Budynek został wzniesiony na tyłach synagogi Tempel, jego uroczystego otwarcia dokonał Książę Walii Karol wraz z małżonką, Księżną Kornwalii, Kamilą. Celem działalności

 • Centrum Kultury Żydowskiej

  Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Rabina Meiselsa 17 mieści się w byłej modlitewni (Bejit ha-midrasz) wybudowanej w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B’nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Do wybuchu II wojny światowej modlitewnia pełniła

 • Gmina Wyznaniowa Żydowska

  Gmina Wyznaniowa Żydowska przy ul. Skawińskiej 2 nie jest obiektem świątynnym ale ze względu na swój charakter religijny pełni bardzo ważną rolę wśród społeczności żydowskiej w Krakowie. Obecnie jest jedną z siedmiu gmin żydowskich na terenie Polski. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza okoł

 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  Misja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…

  Wizja Muzeum – cel kierunkowy
  Nowoczesne Muzeum miejskie XXI wieku, będące liderem muzeów miejskich w Polsce, znaczącym muzeum miejskim w Europie oraz zauważalnym muzeum w świecie. Muzeum, z którym utożsamiają się