Opowiedz mi miasto

Centrum Kultury Żydowskiej

Dane

 • Nazwa:

  Centrum Kultury Żydowskiej

 • Istniejące / nieistniejące:

  istniejące

 • Dostępne / niedostępne:

  Dostępne

 • Osoba do kontaktu:

 • Telefon:

 • Adres e-mail:

 • Dzielnica:

  1

 • Adres:

  ul. Beera Meiselsa 17

Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Rabina Meiselsa 17 mieści się w byłej modlitewni (Bejit ha-midrasz) wybudowanej w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B’nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Do wybuchu II wojny światowej modlitewnia pełniła funkcje religijne. W czasie wojny i wiele lat potem jej budynek użytkowano jako stolarnię, następnie jako magazyn, a od początku lat 80-tych była opuszczoną ruiną. Gruntowna rewaloryzacja i modernizacja została przeprowadzone w latach 1989 – 1993. Centrum Kultury Żydowskiej jest miejscem otwartym dla wszystkich. Najważniejszymi celami jakie sobie zakłada jest: ochrona żydowskiego dziedzictwa na krakowskim Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie, rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia,  tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego,  promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Program działalności jest adresowany do społeczności  żydowskiej i nieżydowskiej, zarówno polskiej, jak również zagranicznej.  Składają się na niego: wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria, programy letnie, pokazy filmowe (zarówno dokumentalne, jak i fabularne), koncerty oraz wystawy.

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Jewish Community Centre

  Jewish Community Centre (JCC), Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, otwarta w 2008 r. instytucja edukacyjno-kulturalna, której dyrektorem jest Jonathan Ornstein. Budynek został wzniesiony na tyłach synagogi Tempel, jego uroczystego otwarcia dokonał Książę Walii Karol wraz z małżonką, Księżną Kornwalii, Kamilą. Celem działalności

              
 • Centrum Kultury Żydowskiej

  Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Rabina Meiselsa 17 mieści się w byłej modlitewni (Bejit ha-midrasz) wybudowanej w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B’nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Do wybuchu II wojny światowej modlitewnia pełniła

              
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska

  Gmina Wyznaniowa Żydowska przy ul. Skawińskiej 2 nie jest obiektem świątynnym ale ze względu na swój charakter religijny pełni bardzo ważną rolę wśród społeczności żydowskiej w Krakowie. Obecnie jest jedną z siedmiu gmin żydowskich na terenie Polski. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza okoł

              
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  Misja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…

  Wizja Muzeum – cel kierunkowy
  Nowoczesne Muzeum miejskie XXI wieku, będące liderem muzeów miejskich w Polsce, znaczącym muzeum miejskim w Europie oraz zauważalnym muzeum w świecie. Muzeum, z którym utożsamiają się