Opowiedz mi miasto

Gmina Wyznaniowa Żydowska

Dane

 • Nazwa:

  Gmina Wyznaniowa Żydowska

 • Istniejące / nieistniejące:

  istniejące

 • Dostępne / niedostępne:

  Dostępne

 • Osoba do kontaktu:

 • Telefon:

 • Adres e-mail:

 • Dzielnica:

  1

 • Adres:

  ul. Skawińska 2

Gmina Wyznaniowa Żydowska przy ul. Skawińskiej 2 nie jest obiektem świątynnym ale ze względu na swój charakter religijny pełni bardzo ważną rolę wśród społeczności żydowskiej w Krakowie. Obecnie jest jedną z siedmiu gmin żydowskich na terenie Polski. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza około 130 członków. Cotygodniowe nabożeństwa i kolacje szabatowe celebrowane są w Synagodze Kupa. W siedzibie Gminy przy ul. Skawińskiej 2 znajduje się kuchnia koszerna wydająca codziennie obiady, które są też rozwożone do osób w wieku senioralnym, mających problemy zdrowotne. Działa system pomocy społecznej dla członków Gminy i ich rodzin, potrzebujących różnego rodzaju wsparcia i opieki. W Gminie celebruje się wszystkie święta ściśle według kalendarza żydowskiego. Działa gminna mykwa przy ul. Podbrzezie 1 służąca do dokonywania obrzędowych ablucji. Rytualne pochówki odbywają się na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej. Gmina w Krakowie utrzymuje 3 czynne synagogi: Synagogę Remu przy ul. Szerokiej 40, Synagogę Tempel przy ul. Miodowej 24 i Synagogę Kupa przy ul. Miodowej 27. Modlą się w nich nie tylko Żydzi krakowscy, ale również przyjezdni z całego świata. Własnością Gminy są również synagogi zaliczane do unikatowych zabytków żydowskiej architektury: Stara przy ul. Szerokiej 24, w której mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa eksponujący zbiory judaików, Wysoka przy ul. Józefa 38, której aktualnym gospodarzem jest Wydawnictwo Austeria, Poppera przy ul. Szerokiej 16 i Izaaka przy ul. Kupa 18, w której działa Fundacja Chabad Lubawicz. Gmina opiekuje się 18 zabytkowymi cmentarzami w Krakowie i na terenie małopolski oraz miejscami pamięci o ofiarach Holokaustu. Kryteria członkostwa w Gminie określa Prawo Wewnętrzne Wyznaniowej Wspólnoty Żydowskiej w RP, zgodnie z którym: członkiem Wspólnoty może być Żyd lub osoba pochodzenia żydowskiego, niebędąca wyznania innego niż mojżeszowe oraz niebędąca członkiem innego kościoła lub związku wyznaniowego, mająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Deklaracje osób zgłaszających akces do Krakowskiej GWŻ, uzupełnione o dokumentację poświadczającą spełnienie warunków określonych w zapisie Prawa Wewnętrznego, rozpatrywane są przez Zarząd.

Aktualnym przewodniczącym Gminy jest Tadeusz Jakubowicz, urodzony w 1939 r. w Krakowie w rodzinie żydowskiej. W 1942 r., gdy miał 3 lata, został wraz z matką został przesiedlony do krakowskiego getta. Po jego likwidacji znalazł się w niemieckim obozie pracy przymusowej w Płaszowie (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau), gdzie więziony też był jego ojciec. Kilka miesięcy później wszystkim trojgu udało się uciec i do końca wojny ukrywali się w rejonie Dobczyc w zagrodach okolicznej ludności. Z jego licznej wielopokoleniowej rodziny (oboje rodzice mieli po 7 siedmioro rodzeństwa) Holokaust przetrwało jedynie razem z nim 9 osób. Po wojnie wrócił do Krakowa, a następnie na krótko przeniósł  się do Katowic, gdzie ukończył Państwową Wyższą Szkolę Muzyczną w Katowicach. Od 1997 roku jest przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Wideo

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Jewish Community Centre

  Jewish Community Centre (JCC), Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, otwarta w 2008 r. instytucja edukacyjno-kulturalna, której dyrektorem jest Jonathan Ornstein. Budynek został wzniesiony na tyłach synagogi Tempel, jego uroczystego otwarcia dokonał Książę Walii Karol wraz z małżonką, Księżną Kornwalii, Kamilą. Celem działalności

              
 • Centrum Kultury Żydowskiej

  Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Rabina Meiselsa 17 mieści się w byłej modlitewni (Bejit ha-midrasz) wybudowanej w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B’nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Do wybuchu II wojny światowej modlitewnia pełniła

              
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska

  Gmina Wyznaniowa Żydowska przy ul. Skawińskiej 2 nie jest obiektem świątynnym ale ze względu na swój charakter religijny pełni bardzo ważną rolę wśród społeczności żydowskiej w Krakowie. Obecnie jest jedną z siedmiu gmin żydowskich na terenie Polski. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza okoł

              
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  Misja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
  Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…

  Wizja Muzeum – cel kierunkowy
  Nowoczesne Muzeum miejskie XXI wieku, będące liderem muzeów miejskich w Polsce, znaczącym muzeum miejskim w Europie oraz zauważalnym muzeum w świecie. Muzeum, z którym utożsamiają się