Opowiedz mi miasto

Andrzej Nowicki

Dane

 • Kategoria i tagi:

  osoby
 • Imiona i nazwisko:

  Andrzej Nowicki

 • Daty życia:

  11-10-1943 - 2004

 • Dzielnica:

  1

Andrzej Nowicki urodził się 11 października 1943 roku w Krakowie. Pracował w MPK w Krakowie. Szopką krakowską zaczął interesować się od roku 1955. Początkowo tylko śledził przebieg konkursu oraz oglądał wystawy pokonkursowe – „tak mi się to spodobało, że zacząłem sam próbować wykonywać i budować szopki” – napisał w swoim życiorysie. Pierwsze szopki jakie stworzył rozdawał w formie podarunków, uważając, że nie są one jeszcze zbyt dobre, aby móc je zaprezentować w konkursie. Przy ich budowie korzystał z wzorów widzianych na wystawie oraz różnych widokówek przedstawiających szopki. Następnie zaczął także zgłębiać wiedzę na temat ich historii oraz powstawania. Pierwszy raz w konkursie szopek wystartował w 1975 roku, otrzymał wtedy nagrodę wyróżnienia. Pracę nad szopką zaczynał od stworzenia sobie szkicu szopki w ogólnym zarysie. Inspirował się fragmentami budowli zabytkowych Krakowa. Najczęściej korzystał z motywów wieży Mariackiej, Barbakanu, Sukiennic, wież Katedry na Wawelu oraz fragmentów kościołów. Po stworzeniu ogólnego szkicu szopki, przechodził do szczegółowego rozrysowania poszczególnych jej fragmentów. Przy projektowaniu korzystał z albumów fotograficznych o zabytkach Krakowa oraz widokówek, jednak najbardziej cenił sobie własną obserwację interesujących go budowli. Gdy cała szopka była już rozrysowana przystępował do jej budowy wykorzystując materiały takie jak: staniol, listewki drewniane, tektura oraz różnego rodzaju sklejki. Proces budowy szopki trwał 6-7 miesięcy. Utrzymywał kontakty również z innymi szopkarzami, wymieniając między sobą uwagi na temat stylu i danych technicznych budowanych szopek. Uczestniczył w konkursach 30 razy w latach 1975 – 2004, wystawiając szopki w kategoriach szopek średnich i małych. 9 razy zdobył II. nagrodę w latach 1976, 1979, 1999 – 2004 – za szopki średnie, 1978 – za szopkę małą. W 1998 roku zdobył III. nagrodę za szopkę małą. Otrzymał także 11 nagród za udział oraz cztery wyróżnienia. Dwie jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Krakowa. Zmarł w 2004 roku.

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Antoni Wołek

  Urodził się 13 kwietnia 1945 roku w Krakowie. Jego rodzina pochodziła z Bronowic. Wujem Antoniego Wołka był uznany kotlarz Albin Żyła z Prądnika Białego (uczestnik Wystawy Paryskiej w 1925 roku). W czasie okupacji niemieckiej rodzina Antoniego Wołka została wysiedlona z Bronowic i musiała przenieść się do Podgórza. Dzieciństwo spędził

                          
 • Krzysztof Pękalski

  Urodził się 22 marca 1955 roku w Krakowie i tutaj mieszka. Jest emerytowanym nauczycielem zajęć praktyczno-technicznych. Od 1975 roku był członkiem Spółdzielczego Zrzeszenia Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Milenium”. Uczestniczył w Konkursie Szopek Krakowskich 15 razy (w latach 1972-1987), przygotowując łącznie 16 szopek

                          
 • Eugeniusz Wołkowicz

  Urodził się 9 lipca 1943 roku w Miechowie, zmarł we wrześniu 2009 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Przesławicach. Był nauczycielem, mechanikiem precyzyjnym, szopkarzem, konstruktorem, wielkim pasjonatem modelarstwa lotniczego, lubił malować na płótnie. Kilkanaście lat spędził za granicą, potem osiadł w Szczepanowicach

                          
 • Bronisław Pięcik

  Urodził się 12 maja 1936 w Wołowicach pod Krakowem, przez kilka lat pracował w Zakładach Chemicznych „Bonarka”. W 1962 roku zamieszkał z żoną Marią w Krakowie na ul. Krakowskiej i po raz pierwszy wystartował w Konkursie Szopek Krakowskich. Bronisław Pięcik był z zawodu mechanikiem precyzyjnym. W konkursach na najpiękniejszą

                          
 • Agnieszka Kozłowska

  Absolwentka Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie na kierunku Tkactwo, haft, koronka. Już tam uczyła się koronki klockowej, ubolewała jednak, że zajęć z tej techniki jest bardzo mało. Potem długo nie miała styczności z koronczarstwem, aż do momentu, gdy po przeprowadzce do podkrakowskiej miejscowości Rybna spotkała panią Annę Krzanik na pok

                          
 • Mariusz Glonek

  Przyboczny Lajkonika, prywatnie syn Zbigniewa Glonka. Urodził się w Krakowie, ale miłość zaprowadziła go do Wieliczki, gdzie mieszka ze swoją rodziną. Pracuje w Wodociągach Krakowskich jako inspektor w Biurze Obsługi Klienta. Tradycja pochodu Lajkonika towarzyszy mu od najmłodszych lat życia. Szczególnie mocno zapadł mu w pamięć pochód