Opowiedz mi miasto

Andrzej Nowicki

Dane

 • Kategoria i tagi:

  osoby
 • Imiona i nazwisko:

  Andrzej Nowicki

 • Daty życia:

  11-10-1943 - 2004

 • Dzielnica:

  1

Andrzej Nowicki urodził się 11 października 1943 roku w Krakowie. Pracował w MPK w Krakowie. Szopką krakowską zaczął interesować się od roku 1955. Początkowo tylko śledził przebieg konkursu oraz oglądał wystawy pokonkursowe – „tak mi się to spodobało, że zacząłem sam próbować wykonywać i budować szopki” – napisał w swoim życiorysie. Pierwsze szopki jakie stworzył rozdawał w formie podarunków, uważając, że nie są one jeszcze zbyt dobre, aby móc je zaprezentować w konkursie. Przy ich budowie korzystał z wzorów widzianych na wystawie oraz różnych widokówek przedstawiających szopki. Następnie zaczął także zgłębiać wiedzę na temat ich historii oraz powstawania. Pierwszy raz w konkursie szopek wystartował w 1975 roku, otrzymał wtedy nagrodę wyróżnienia. Pracę nad szopką zaczynał od stworzenia sobie szkicu szopki w ogólnym zarysie. Inspirował się fragmentami budowli zabytkowych Krakowa. Najczęściej korzystał z motywów wieży Mariackiej, Barbakanu, Sukiennic, wież Katedry na Wawelu oraz fragmentów kościołów. Po stworzeniu ogólnego szkicu szopki, przechodził do szczegółowego rozrysowania poszczególnych jej fragmentów. Przy projektowaniu korzystał z albumów fotograficznych o zabytkach Krakowa oraz widokówek, jednak najbardziej cenił sobie własną obserwację interesujących go budowli. Gdy cała szopka była już rozrysowana przystępował do jej budowy wykorzystując materiały takie jak: staniol, listewki drewniane, tektura oraz różnego rodzaju sklejki. Proces budowy szopki trwał 6-7 miesięcy. Utrzymywał kontakty również z innymi szopkarzami, wymieniając między sobą uwagi na temat stylu i danych technicznych budowanych szopek. Uczestniczył w konkursach 30 razy w latach 1975 – 2004, wystawiając szopki w kategoriach szopek średnich i małych. 9 razy zdobył II. nagrodę w latach 1976, 1979, 1999 – 2004 – za szopki średnie, 1978 – za szopkę małą. W 1998 roku zdobył III. nagrodę za szopkę małą. Otrzymał także 11 nagród za udział oraz cztery wyróżnienia. Dwie jego szopki znajdują się w zbiorach MHK. Zmarł w 2004 roku.

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Stanisław Andrasz

  Pochodził z Nowego Sącza. Z zawodu był ślusarzem, ale pracował również jako murarz. W czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. Na początku lat dwudziestych służył w stopniu porucznika w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. Mieszkał w Bronowicach w schronie amunicyjnym „Bronowice” przy ulicy Tetmajera. Począt

                          
 • Michał Wincencik

  Michał Wincencik, urodzony 26 września 1916 r. w Brzegach koło Krakowa.

  Między rokiem 1981 a 1986 brał udział w konkursach szopek.

  Z wykształcenia był technikiem budowlanym. W 1939 r. został powołany do wojska do 20. Pułku Piechoty w Krakowie, brał udział w kampanii wrześniowej i został internowany w Rumunii, w 1940 roku

                          
 • Tadeusz Żmirek

  Tadeusz Żmirek, urodzony 28 lipca 1934 r. w Myślachowicach (woj. katowickie). Ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini- Sierszy. Od najmłodszych lat interesowały go sztuki plastyczne. Jego ojciec również rzeźbił i malował, to on rozpoczął edukację plastyczną autora. Podczas służby w Marynarce Wojennej równie szybko pan Ż

                          
 • Kazimierz Wiatr

  Kazimierz Wiatr, urodzony 18 lutego 1955 w Krakowie. Naukowiec i polityk, profesor zwyczajny AGH, harcmistrz, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, senator RP.

  Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz były prezentowane na Wystawie Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

 • Jakub Zawadziński

  Jakub Zawadziński, jeden z najmłodszych aktywnych obecnie szopkarzy, urodzony w 1996 r.

  Szopkarstwem zainteresował się około 2002 roku, odwiedzając  z dziadkiem wystawy pokonkursowe. Dziecięcy zachwyt sprawił, że sam podjął próby budowy, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. W 2009 roku, dzięki lekturze książki Wiesława Barczew

                          
 • Władysław Owsiński

  Władysław Owsiński urodził się 19 maja 1874, zmarł 26 grudnia 1960 r.

  Mieszkał przy ul. Friedleina 13 w Krakowie. Brał udział w konkursach szopek od 1937 do 1959 r. Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego. Uważał się za współtwórcę klasycznej szopki typu „ezenekierowskiego”. Został odznaczony Złotą odznaką „za